Відновлювальні Джерела Енергії

Розробка та впровадження відновлювальних екологічно чистих джерел енергії, створення генеруючих потужностей з використанням енергії вітру, сонця, води, біомаси

Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Ліга" ЛТД

входить в групу компаній ЕКО ОПТІМА, яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії на території Західної України. Компанія є оператором проекту будівництва та експлуатації гідроелектростанції Сокальська ГЕС

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЛІГА» ЛТД

повідомляє про недоступну потужність у розмірі 150кВт установки Комплекс споруд водозливної греблі (І черга) у зв’язку з виходом з ладу генеруючого обладнання
(період недоступності : Січень 2021 – 31.12.2024).

Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Ліга" ЛТД

є оператором проекту будівництва та експлуатації гідроелектростанції Сокальська ГЕС. Проектом передбачено побудова Гідроелектростанії у Сокальському районі, Львівська область

Показники генерації

Джерела
генерації:

100 %
Гідроенергія

Джерела енергії, використаного
для виробництва електричної енергії

Вода
місцеве відновлюване джерело енергії

Вплив генерації на навколишнє природне середовище

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом спорудою водозливної греблі електричної енергії за 2022 рік

№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт*год
1 Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиду -
1.2 Аміак -
1.3 Ангідрид сірчистий -
1.4 Ацетон -
1.5 Бенз(о)пірен -
1.6 Бутилацетат -
1.7 Ванадію п'ятиокис -
1.8 Водень хлористий -
1.9 Вуглецю окис -
1.10 Вуглецю двоокис -
1.11 Вуглеводні -
1.12 Газоподібні фтористі сполуки -
1.13 Тверді речовини -
1.14 Кадмію сполуки -
1.15 Марганець та його сполуки -
1.16 Нікель та його сполуки -
1.17 Озон -
1.18 Ртуть та її сполуки -
1.19 Свинець та його сполуки -
1.20 Сірководень -
1.21 Сірковуглець -
1.22 Спирт н-бутиловий -
1.23 Стирол -
1.24 Фенол -
1.25 Формальдегід -
1.26 Хром та його сполуки -
1.27 Радіоактивні відходи -
2 Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний -
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) -
2.3 Завислі речовини -
2.4 Нафтопродукти -
2.5 Нітрати -
2.6 Нітрити -
2.7 Сульфати -
2.8 Фосфати -
2.9 Хлориди -
2.10 Радіоактивні відходи -

Група компаній ЕКО-ОПТІМА

Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Ліга" ЛТД

входить в групу компаній ЕКО ОПТІМА.

ЕКО-ОПТІМА — найбільша група компаній Західної України, яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії. Ми - перша приватна компанія, яка отримала кредит Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та збудувала першу вітроелектростанцію в Західній Україні. За час роботи групи було реалізовано ряд проектів в галузі енергетики. Водночас, поруч з діючими об’єктами, постійно розробляються та розвиваються нові інвестиційні проекти, зокрема малої гідроенергетики та біопалива.